Handledning, fortbildning och skrivande

Min utgångspunkt är att kunskap från psykologin och neurovetenskaperna är användbar för att förstå det som sker i vardagen vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag arbetar förutom med handledning och utbildning för psykologer också med kunskapsutveckling för pedagogisk personal genom böcker, föreläsningar och kurser.

Aktuellt

Intresserad av Griffiths?

ARICD, som är den stiftelse som förvaltar och utvecklar Griffiths, håller den 7 oktober ett online-möte där man presenterar sin nya handbok och där du kommer att kunna ta del av kliniska exempel på hur Griffith kan användas, på olika sätt. Det kan vara ett bra...

läs mer

Utbildning

Jag håller kurser för psykologer om testmaterialen Griffith och S.O.N. både som uppdragsutbildning och egna arrangemang.

Handledning

Jag har under årens lopp haft många handledningsgrupper med psykologer i olika verksamheter. Jag har de senaste åren också mött grupper digitalt.

Publicerat

De böcker jag skrivit handlar om elever och barn med olika utvecklingsrelaterade svårigheter. Jag riktar mig främst till pedagoger med ambition att bidra till förståelse och strategier, även om jag också vet att många andra läst och haft nytta av dem

Tipsbanken

är en kunskapsbank som byggts upp av David Edfelt och mig, med hjälp av många hundra hopsamlade tips och idéer från pedagoger. Läs mer om den här!

Om mig

Här presenterar jag mig själv och min verksamhet. Jag har alltid arbetat med barn och ungdomar, i skola/förskola, i klinisk verksamhet och med deras kring-personer – vårdnadshavare och pedagoger. Mitt intresse har alltid varit hur vi kan förstå och hitta lösningar utifrån de svårigheter som barnen har. För barn med svårigheter hamnar ofta i svårigheter – särskilt i skolan.

Aktuellt

Här ser du aktuella kurser och blogg-inlägg.