Intresserad av Griffiths?

ARICD, som är den stiftelse som förvaltar och utvecklar Griffiths, håller den 7 oktober ett online-möte där man presenterar sin nya handbok och där du kommer att kunna ta del av kliniska exempel på hur Griffith kan användas, på olika sätt. Det kan vara ett bra...

Nytorpsmodellen

Nytorpsmodellen är ett strukturerat arbetssätt som jag tillsammans med upphovskvinnan Anna Borg beskrivit i boken "Utanförskap i skolan - Förebygg och åtgärda skolfrånvaro med Nytorpsmodellen".