Försenad utveckling

Försenad utveckling

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-12-14 Antal sidor: 80 En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Med generell menas att den påverkar barnets intellektuella utveckling och att det i sin...
Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-04-22 Antal sidor: 72 I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana svårigheter kan få för konsekvenser i vardagliga situationer på förskolan. Författaren Gunilla Carlsson...
Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-08-18 Antal sidor: 72 I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får kunskap om vilka tecken som...