Nytorpsmodellen

Nytorpsmodellen är ett strukturerat arbetssätt som jag tillsammans med upphovskvinnan Anna Borg beskrivit i boken "Utanförskap i skolan - Förebygg och åtgärda skolfrånvaro med Nytorpsmodellen".