Svårt för teoretiskt tänkande

Det finns en naturlig variation när det gäller sådana förmågor – tänka snabbt och ha lätt att förstå abstrakta sammanhang – eller behöva mer tid på sig. Teoretisk begåvning, eller intelligens, är det lättare att prata om när den är hög, än när den är lägre...

Nytorpsmodellen

Anna Borg, högstadielärare, specialpedagog, f.d. rektor och medarbetare på KIND (Karolinska Institutets forskningsenhet för NPF) började arbeta med att hjälpa elever få kontroll över sitt skolarbete i en högstadieklass, i åk 7. Hon var mentor i klassen och använde...