Förstå och arbeta med ADHD

Förstå och arbeta med ADHD

Författare: Gunilla Carlsson Kendall Publicerad: 2012-12-28 Antal sidor: 80 Boken innehåller många exempel och handfasta strategier som kan användas i den vanliga skolvardagen. Konkreta tips och idéer kommer från pedagoger som deltagit i våra utbildningar under årens...
Elever med svag teoretisk begåvning

Elever med svag teoretisk begåvning

Författare: Gunilla Carlsson Kendall Publicerad: 2015-08-15 Antal sidor: 64 Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som...
Försenad utveckling

Försenad utveckling

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-12-14 Antal sidor: 80 En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Med generell menas att den påverkar barnets intellektuella utveckling och att det i sin...
Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-04-22 Antal sidor: 72 I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana svårigheter kan få för konsekvenser i vardagliga situationer på förskolan. Författaren Gunilla Carlsson...
Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel

Författare: Gunilla Karlsson Kendall Publicerad: 2020-08-18 Antal sidor: 72 I boken får du en beskrivning av hur svårigheter med socialt samspel kan se ut och vad sådana svårigheter kan innebära i vardagliga situationer på förskolan. Du får kunskap om vilka tecken som...