S.O.N – Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

S.O.N – Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av...