Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför?

Att hitta rätt hjälp för elever med neuropsykiatriska svårigheter är en viktig uppgift för skolan, men hur ska man veta vad som är rätt?

Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Publicerad: 2015-08-11
Antal sidor: 208

Medicinska diagnoser ger inte svar på frågan men att förstå vilka grundläggande svårigheter som ligger bakom diagnoserna kan underlätta. I Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför? kopplas kunskap från det neurovetenskapliga kunskapsområdet samman med de konkreta svårigheter som många elever upplever i skolan i dag. Teoretiska resonemang kombineras med praktiska tips och förslag till diskussionsämnen för arbetslag i skolan. Författaren beskriver bland annat vikten av att känna till hur de exekutiva funktionerna – förmågan att styra och organisera sig själv – utvecklas för att förstå vilka utmaningar som elever med neuropsykiatriska svårigheter kan möta. Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför? har både en praktisk och en teoretisk del, där ambitionen är att den teoretiska delen ska bistå med förklaring till varför de praktiska insatserna hjälper. Konkreta situationer kräver konkreta strategier. Boken riktar sig till pedagoger, skolledare och andra yrkesgrupper som vill utveckla skolans verksamhet för att kunna erbjuda optimalt stöd för alla elevers utveckling. Även andra som vill förstå mer om varför elever med svårigheter så lätt hamnar i svårigheter i skolan bör läsa denna bok.

Beställ boken hos Studentlitteratur »