Elever med svag teoretisk begåvning

Det finns en stor variation i förmågan att tänka abstrakt och teoretiskt och detta påverkar hur lätt och snabbt elever kan ta till sig kunskap.

Författare: Gunilla Carlsson Kendall
Publicerad: 2015-08-15
Antal sidor: 64

Kraven på denna förmåga har ökat mycket, både i skolan och i arbetslivet. Alla elever har inte samma förutsättningar från början – men de måste ändå få samma möjlighet att utvecklas så bra som möjligt. För att kunna ge alla möjligheter att utvecklas är det viktigt att förstå elevens förutsättningar och kunna ge stöd utifrån behov. Boken tar upp hur svårigheterna kan te sig, vad man kan göra för att stötta eleverna och tänka på i undervisningen.

Beställ boken hos Natur och Kultur »