Startdatum: 26 september, 2019
Slutdatum: 27 september, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Göteborg

Torsdag 26/9

Psykologiscenen. 14.00-14.20 David Edfelt – Hjärna i förskolan. Gothia Fortbildning
David talar med Anna Ehn

Pedagogikscenen, C05:21 (i samarbete med Lärarförbundet och Lärarförlaget)
15.00-15.20
Samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy o Bo Hejlskov Elvén
Tydliggörande pedagogik och beteendeproblem i förskolan

Fredag 27/9

Lärarscenen, C03:02 (i samarbete med Lärarnas Riksförbund)
11.30-11.50
Samtal med Niklas Gårdfeldt Leavy utifrån boken ”Tydliggörande pedagogik i förskolan”.