Datum: 8 oktober, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Stockholm

Gunilla Carlsson Kendall pratar om relationens betydelse för skolnärvaro och lärande – vad kan skolans personal göra för att skapa goda och förtroendefulla relationer till sina elever? • Hur skapa goda relationer och ett väl fungerande samarbete med föräldrar till elever med problematisk skolfrånvaro.