Datum: 11 oktober, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Stockholm

David Edfelt talar under temat: Lågaffektivt bemötande på fritids – att hantera och förebygga problemskapande beteenden