Försenad utveckling

Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn med försenad utveckling?

Författare: Gunilla Karlsson Kendall
Publicerad: 2020-12-14
Antal sidor: 80

En del barn har en generell utvecklingsförsening som kommer att visa sig tydligare ju äldre barnet blir. Med generell menas att den påverkar barnets intellektuella utveckling och att det i sin tur påverkar hur barnet utvecklas på många olika sätt.

I boken får du en beskrivning av vilka svårigheter som kan uppstå för dessa barn. Du får också förslag på hur ni pedagoger kan göra och tänka när ni söker lösningar samt stöd för hur ni får till en bra kommunikation med föräldrarna. I boken finns också en beskrivning av diagnosen Intellektuell funktionsnedsättning.

Beställ boken hos Natur och Kultur