Griffiths III

Griffith är en bred utvecklingsskala, som kan användas inom många olika verksamheter.

Griffiths III, distans

Griffiths III är en omarbetad version av de tidigare Griffithsskalorna som använts mycket i Sverige. Nya uppgifter har kommit till och standardiseringen är ny, men flera av de tidigare uppgifterna finns kvar. Griffiths är en utvecklingsskala som kan användas från 0-72 månader. Testet presenteras här

Kursen är uppdelad på två tillfällen med tid för att själv pröva testet mellan tillfällena. Du behöver ha tillgång till testet vid första kurstillfället för att tillgodogöra dig innehållet. Vi kommer att växla mellan föreläsning/demonstration och möjlighet att själv titta på de delar av materialet vi går igenom. För att kunna administrera testet behövs tid för träning. Vid det uppföljande kurstillfället kommer vi att använda tid för att plocka upp frågor och oklarheter som uppstått då deltagarna praktiskt prövat materialet.

Allmän information

Under hösten planerar jag en kurs, med kursstart den 2/12. Anmälan kan göras i formuläret. Utbildningen kommer att ske digitalt, via Zoom.

Du får en bekräftelse på att anmälan mottagits via mail. Kursen kan komma att ställas in om deltagarantalet blir för lågt. Definitivt besked ges 14 dagar innan kursdatum där länken till mötet skickas ut. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till en annan psykolog, vid behov.

Frågor? Maila gunilla@psykologkunskap.se