Min verksamhet

Jag arbetar numera mest med utbildning och handledning till psykologer. Det händer att jag föreläser – då ofta om elever som har svårt för teoretiskt tänkande. Det gör jag gärna. Jag håller också kurser tillsammans med Anna Borg kring Nytorpsmodellen. Jag skriver böcker – under publicerat hittar du dem. 

Griffiths III

Griffiths III

Griffith är en bred utvecklingsskala, som kan användas inom många olika verksamheter.

Handledning för psykologer

Handledning för psykologer

Jag har under många år arbetat med handledning både till enstaka psykologer och till grupper inom olika verksamheter; skola/förskola, habilitering och barnpsykiatri.

Aktuellt

Svårt för teoretiskt tänkande

Att ha svårt att lära sig lika snabbt som de flesta och att ha generella svårigheter att förstå och tänka på ett abstrakt sätt, kan leda till att man får problem som elev i en skola där alla ska hålla ungefär samma takt. 

läs mer