Handledning för psykologer

Handledning för psykologer

Jag har särskilt intresserat mig för frågor som handlar om hur barns svårigheter kan förstås och mötas i vardagen t.ex. i skolan. Eftersom jag själv arbetat både inom skola/förskola och arbetat kliniskt, i olika utredningsverksamheter så är diagnostik och utredningsmetodik något jag också ägnat mig mycket åt.

Jag har under corona-året, som alla andra, arbetat mycket digitalt via Zoom och kan även fortsättningsvis erbjuda handledning på det viset. Även om det alltid är roligast att träffas på riktigt så har det fungerat bra digitalt. Fördelen är att det då är möjligt att erbjuda handledning till grupper i andra delar av Sverige utan att kostnaden blir högre än den vore om vi delade samma hemstad. I mitt fall, Stockholm.

Aktuellt

Intresserad av Griffiths?

ARICD, som är den stiftelse som förvaltar och utvecklar Griffiths, håller den 7 oktober ett online-möte där man presenterar sin nya handbok och där du kommer att kunna ta del av kliniska exempel på hur Griffith kan användas, på olika sätt. Det kan vara ett bra...

läs mer