Jag har arbetat som psykolog under många år, både i skola/förskola och i klinisk verksamhet: med utredningar av barn och ungdomars svårigheter. Ett huvudfokus under de senaste 15 åren har varit att försöka föra samman kunskap som finns i den neuropsykologiska världen med kunskap och erfarenhet från skolans värld. Vad är användbar kunskap för pedagoger i mötet med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Min övertygelse är att många pedagoger kan hitta smarta lösningar och anpassningar om de kan förstå de grundläggande svårigheterna både när det gäller funktionsnedsättningarna generellt, men också hur olika de kan se ut mellan olika individer. Miljön och skolans organisation spelar stor roll för hur svårigheterna som barn och unga har kommer till uttryck. Idag finns det tyvärr en hel del organisatoriska inslag som faktiskt försvårar för elever med egna funktionsnedsättningar att klara skolan så bra som möjligt. I mina böcker riktar jag mig till pedagoger – även om jag vet att andra professionella och föräldrar haft nytta av dem.

”Snubbeltråden” är ett litet häfte jag skrivit till barn med adhd för att förklara vad diagnosen innebär och hjälpa dem ringa in vad som är problematiska områden de kan behöva hjälp med och vad som fungerar bra, på ett lättfattligt sätt. Den finns att beställa på hemsidan och har sålts i väldigt många exemplar under årens lopp.

Elever med problematisk skolfrånvaro – eller problematisk skolnärvaro – är ett område som jag på senare år intresserat mig mycket för då jag fått möjlighet att samarbeta med Anna Borg: lärare, specialpedagog och tidigare rektor som tillsammans med KIND utvärderat och utvecklat Nytorpsmodellen, som är en fantastiskt framgångsrik metod att arbeta med elever som har svårt att klara skolan. Boken: ”Utanförskap i skolan-förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen” handlar om det arbetet och presenterar hur man kan gå tillväga. Tillsammans har vi också utbildat i flera kommuner. I Skåne håller några kommuner på att utveckla detta som arbetssätt i några modellskolor för att sedan fortsätta med övriga skolor i kommunerna. (länk). Är du mer intresserad av Nytorpsmodellen kan du vända dig till Anna Borg (länk)

Jag handleder också andra psykologer från olika verksamheter riktade till barn: skola/förskola, kliniska verksamheter av olika slag och habilitering.  För psykologer håller jag kurser om testmaterialen S.O.N och Griffith, både i egen regi, men också som uppdragsutbildning. Dessa kurser ges endast till legitimerade psykologer.

Ibland ombeds jag föreläsa om mina olika specialområden. Det gör jag gärna.

[/et_pb_column]

Aktuellt

Intresserad av Griffiths?

ARICD, som är den stiftelse som förvaltar och utvecklar Griffiths, håller den 7 oktober ett online-möte där man presenterar sin nya handbok och där du kommer att kunna ta del av kliniska exempel på hur Griffith kan användas, på olika sätt. Det kan vara ett bra...

läs mer