Publicerat

Jag har skrivit både artiklar för tidskrifter och böcker som främst riktar sig till pedagoger, men som också kan vara användbara för andra professioner och för föräldrar. För barn med adhd har jag skrivit ”snubbeltråden” som finns att beställa här. 

Snubbeltråden

Snubbeltråden är skriven av Gunilla Carlsson Kendall för barn och ungdomar med diagnoser som ADHD och ADD.

Förstå och arbeta med ADHD

"Att förstå och arbeta med ADHD" är en lättläst bok som beskriver de svårigheter som elever med ADHD har i vardagen med fokus på skolsituationen.

Svårigheter med socialt samspel

Svårigheter med socialt samspel är ett tecken på autism, men även andra barn kan ha svårt att samspela med andra människor på ett ömsesidigt sätt. Hur ska du som pedagog veta vad som är vad?

Aktuellt

Intresserad av Griffiths?

ARICD, som är den stiftelse som förvaltar och utvecklar Griffiths, håller den 7 oktober ett online-möte där man presenterar sin nya handbok och där du kommer att kunna ta del av kliniska exempel på hur Griffith kan användas, på olika sätt. Det kan vara ett bra...

läs mer

Medverkar i…

Elevhälsan

Elevhälsan, där Gunilla Carlsson Kendall svarar på frågor

Autismforum

Autismforum, där David Edfelt sammanfattat aktuell autismforskning

Video

UR Samtiden – Specialpedagogikens dag 2020 -Nytorpsmodellen mot utanförskap i skolan
Åtgärder för att få en frånvarande elev tillbaka till skolan måste bygga på elevens egen motivation. Anna Borg, samordnare för skolfrågor på KIND, och Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog, berättar om framgångsfaktorerna bakom Nytorpsmodellen för att förebygga och åtgärda utanförskap i skolan.

Lekfullt lärande utan hinder
Hur kan problem med barns självstyrning sätta käppar i hjulet för det lekfulla lärandet? Gunilla Carlsson Kendall, legitimerad psykolog, berättar om arbetet med neurologiska hinder för komplexa lärprocesser. Hon poängterar vikten av att barn känner sig trygga för att kunna lära sig saker. Inspelat den 9 maj 2017 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm. Arrangörer: BUNT Science Kids, Lärarförbundet, Naturvetarna, Sveriges ingenjörer och Stiftelsen Företagsam.

Hjälpa elever att lyckas
En föreläsning från konferensen Grav språkstörning i Uppsala 2015, där Gunilla Carlsson Kendall pratar om konkreta lösningar för hur man kan jobba i klassrummet.

Länktips

Artiklar

De svagbegåvade är tabu i skolan

Som en del i en artikelserie i SvD publicerades denna artikel med Gunilla Carlsson Kendall om svagbegåvning 15 oktober 2012

Förstå stökiga elever

Stökiga elever kan vara en stor utmaning för lärare. Hur ska vi förstå och arbeta med stökiga elever? Artikel från Lärarnas Nyheter publicerad den 1 november 2011.

Svagbegåvade barn - en stor osynlig grupp

Ladda hem denna rapport från Huddinge sjukhus, skriven av Ingrid Adolfsson och Gunilla Carlsson Kendall år 2000

Utbildade pedagoger nyckel till lyckad dag på fritids

Gunilla Carsson Kendall i Fria tidningar 151220.

I stressen finns en risk att föräldrar och pedagoger blir arga på varandra

Artikel i Special Nest med Gunilla Carlsson Kendall. (Kräver prenumenation)

Det är tabu att tala om intelligens

Artikel i Special Nest med Gunilla Carlsson Kendall

Ny sajt – så kan du stötta eleverna

Skolvärlden skriver om Tipsbanken 150121