S.O.N – Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: en för barn i åldrarna 2 -8 år samt en version för åldrarna 6-40 år.

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. S.O.N kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid bedömning i skolan till exempel.

Kursen ges från och med hösten 2022 inte längre av Gunilla Carlsson Kendall. Psykologpartners kommer att fortsätta med kursen och information hittar du här.