S.O.N – Snijder Oomens Nonverbal Intelligence Test

S.O.N är ett ickeverbalt test som finns i två versioner: en för barn i åldrarna 2 -8 år samt en version för åldrarna 6-40 år.

 S.O.N kan ges både med verbala instruktioner och icke-verbalt. Det är lätt att administrera och tidsekonomiskt. Under kurstillfället presenteras båda versionerna av testet och användningsområden diskuteras.

Kursen riktar sig enbart till psykologer.

Vid kliniska undersökningar finns det ofta ett behov av att ha tillgång till icke-verbala test för bedömning av generell utvecklingsnivå. Finns det en språklig begränsning är tillgång till icke-verbala test nödvändiga för att få en så rättvisande bild som möjligt av individens kapacitet. S.O.N kan med fördel användas som ett komplement till Wechsler-skalorna. Testet är användbart i många olika verksamheter, både kliniskt och vid bedömning i skolan till exempel.

Allmän information

Nästa utbildningstillfälle genomförs i samarbete med Psykologpartners den 18/3 2022, 9-12.30. Anmäl dig på Psykologpartners hemsida!

Kursen kommer att ges digitalt, via Zoom.

Kursen kan också ges som uppdragsutbildning. Frågor? Maila gunilla@psykologkunskap.se