Välkommen till Tipsbanken

Tipsbanken är en portal för pedagogisk personal som samlar tips, råd och idéer för att öka lärande och välmående för elever som möter utmaningar i skolans vardag.

Under ett antal år mötte jag tillsammans med David Edfelt många personalgrupper på skolor i en processutbildning som vi  arbetade med för att öka kunskaperna ute på skolorna om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Kursen kallade vi VIS- Verksamt i skolan. Den bestod av 6 halvdagar där vi ute på skolorna samlade all personal för en processutbildning där vi växlade mellan föreläsningar, gruppdiskussioner i små arbetsgrupper såväl som i hela personalgruppen. Deltagarna arbetade med uppgifter mellan träffarna som handlade om att praktiskt pröva olika strategier i det vanliga arbetet. Varje tillfälle inleddes med att prata om erfarenheterna från det som pedagogerna arbetat med sedan sist. I och med att alla i arbetslagen var med vid samma tillfälle fick vi också till en delad erfarenhet som ledde till att det var lättare att genomföra förändringar i vardagsarbetet. På en del skolor deltog verkligen all personal: pedagoger i alla funktioner, måltidspersonal och vaktmästare, administrativ personal och skolledning. Vi fick ofta bekräftelse på att detta ledde till förändringar i hur man lyckades bemöta elever med svårigheter och minska problem i situationer som tidigare varit besvärliga.

David och jag samlade på alla tips och pratade i flera år om att sätta ihop de samlade tipsen och idéerna från de skolor vi jobbat på till en kunskapsbank som kan nå fler. En sommar satte vi oss ner och gjorde slag i saken. I Tipsbanken finns nu hundratals tips och idéer som kan användas av pedagoger, men också sidor riktade till elever och till föräldrar. Vi har sorterat tipsen efter olika teman och kompletterat med vår kunskap och våra infallsvinklar på de olika temana.

Vi ser att många använt sig av Tipsbanken under åren, och det gör oss glada. Vi har träffat många pedagoger under åren som tyckt att de inte räckt till. Det budskap vi försökt förmedla är att många insatser kan vara till stor hjälp – även om de inte löser alla besvärliga situationer. Det är viktigt att man ser det man själv kan bidra med i skolvardagen som hjälper eleven – inte nödvändigtvis med allt, men med just denna situation. Att hitta ett sätt att underlätta övergångar, hjälpa eleven förstå sig på hur man ska gripa sig an en uppgift, hantera tiden och hålla reda på alla uppgifter kan lätta på stressen betydligt. Det är viktigt att titta på den egna verksamheten när elever uppvisar skolsvårigheter, inte enbart på själva eleven. Det är ofta i skolan som elever med svårigheter också hamnar i svårigheter.  Det är i den egna verksamheten pedagoger kan göra skillnad. Reflektera och förändra kan man givetvis göra för sig själv – men mest effekt får det för eleven om personalen har tid att resonera tillsammans. Tipsbanken kan kanske vara en resurs när man kommit fram till vad det är i situationen som är besvärligt?  Eftertanke och ett proaktivt, och positivt, förhållningssätt hos de vuxna som möter individer med NPF är en viktig förutsättning för att få det att fungera.

 

Aktuellt

Intresserad av Griffiths?

ARICD, som är den stiftelse som förvaltar och utvecklar Griffiths, håller den 7 oktober ett online-möte där man presenterar sin nya handbok och där du kommer att kunna ta del av kliniska exempel på hur Griffith kan användas, på olika sätt. Det kan vara ett bra...

läs mer