Utanförskap i skolan – Förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen

"På jakt efter mening och sammanhang" står det på försättsbladet och det summerar nog väl det systematiska arbetssätt som Nytorpsmodellen innebär.

Författare: Anna Borg och Gunilla Carlsson Kendall
Publicerad: 2018-09-27
Antal sidor: 191

Nytorpsmodellen uppkallades efter skolan där eleverna som var med om att skapa det gick och är egentligen ingen modell utan snarare ett arbetssätt. Det arbetssättet användes sedan för att hjälpa elever med en problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan och blev framgångsrikt både när det gällde närvaro och resultat. Vad är receptet? En noggrann kartläggning av elevens styrkor och svårigheter, en struktur för att förbättra samarbetet som förenar alla kring eleven och att använda sig av utvärdering för att hela tiden undersöka vad som uppnåtts och för att planera vidare och framåt. Ett systematiskt arbetssätt. Boken är upplagd som en praktisk guide som steg för steg går igenom modellen och förklarar varför och hur. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar löper större risk att misslyckas i skolan och därför finns det ett särskilt fokus på dem.

Beställ boken hos Studentlitteratur