Jag erbjuder två kurser för leg.psykologer om testen S.O.N och Griffiths III. Kurserna ges för närvarande digitalt, men kan också ges som uppdragsutbildning både digitalt och på plats hos uppdragsgivaren. S.O.N ges under våren 2022 i samarbete med Psykologpartners och anmälan görs på deras hemsida. Här på hemsidan kan du anmäla dig till Griffiths-kursen. Utvecklingsskalan introduceras vid första tillfället och fokus ligger på administration och användning. För att bli bra på att hantera materialet behöver deltagarna lägga tid på att träna på att använda det. Vid uppföljningstillfället tar vi upp frågor och funderingar kring arbetet med materialet och pratar vidare om tolkning och användning. Griffiths är en bred utvecklingsskala som är mycket användbar i många verksamheter. Kurserna kan komma att ställas in om deltagarantalet blir för litet. 

Griffiths III

Griffith är en bred utvecklingsskala, som kan användas inom många olika verksamheter.