Värt att veta om koncentrationssvårigheter

Vad kan förskolan göra för att hjälpa barn som har svårt att stanna upp och koncentrera sig?

Författare: Gunilla Karlsson Kendall
Publicerad: 2020-04-22
Antal sidor: 72

I boken får du en beskrivning av hur koncentrations-svårigheter kan se ut och vad sådana svårigheter kan få för konsekvenser i vardagliga situationer på förskolan. Författaren Gunilla Carlsson Kendall pekar ut några situationer i förskolan som kan vara extra utmanande för barnen. I boken finns förslag på hur ni pedagoger kan göra och tänka när ni söker lösningar samt stöd för hur ni får till en bra kommunikation med föräldrarna. I slutet av boken finns också kortfattad information om diagnosen adhd.

Beställ boken hos Natur och Kultur